Tjänster

Exempel på uppdrag och tjänster som Bizt levererar:

Affärsutveckling

Bizt analyserar kundens verksamhetsprocesser och tjänster samt genomför förändringar. Vi utreder och dokumenterar business cases.

Projektledning

Vi har erfarenhet från några av de största och mest kritiska IT-projekten i Sverige. Detta omfattar ledning och koordinering av nyutveckling, outsourcing samt roll-out. Vi genomför även granskningar av projekt.

Upphandlingsstöd

Genom våra uppdrag och vår långa branschvana har vi arbetat med flertalet konsult- och produkt- leverantörer på marknaden. Vi har deltagit i många förstudier samt utvärderingar och kan med fördel anlitas som upphandlingsstöd.

Processkartläggning

Vi har stor vana av att analysera samt dokumentera processer och verksamhetsflöden.

Kravfångst och utredning

Våra konsulter har gedigen erfarenhet av att analysera samt dokumentera krav vid tjänste- och systemutveckling.

Flytt till molnet

Office 365 och Windows Azure är prioriterade områden hos oss. Vi har erfarenhet från att hjälpa stora organisationer med outsourcing, due dilligence och olika typer av migrering och konsolidering. En flytt till Office 365 och/eller Windows Azure bör idag alltid utvärderas som ett alternativ till traditionell drift.

 

 

 

Metodstöd och utbildning

Vanligtvis arbetar vi utifrån vår uppdragsgivares projekt- och utvecklingsmodell. Vid behov kan vi ge förslag på lämplig metod för genomförande.

Bizt erbjuder certifierade Projektledare och IT-arkitekter. Våra konsulter har erfarenhet av PPS, PROPS, RUP, SOA och SCRUM.

Systemutveckling

Våra specialister inom program- och systemutveckling har lång erfarenhet av exempelvis Microsoft och Java. Vi arbetar med såväl traditionella som agila utvecklingsmodeller.

Organisationsutveckling

Bizts konsulter har erfarenhet av att delta i bolagsfusioner och sammanslagning av IT-avdelningar. Vi genomför konsolidering av infrastrukturer, arbetsprocesser och personal.

Licensstöd, infrastruktur och arkitektur

Bizt erbjuder en unik modell för analys av licens- och infrastruktur. Våra systemarkitekter har exempelvis arbetat med arkitektur inom media, telecom, spel, industri samt bank- och finans.