Miljö

Bizt bidrar till en långsiktig hållbar utveckling genom att utveckla lösningar med ständigt minskande miljöpåverkan. Alternativ med Green IT, virtualisering, outsourcing och molntjänster ska om möjligt rekommenderas i våra kundlösningar och är viktigt för företagets långsiktiga lönsamhet.

Bizt AB:s verksamhet skall ständigt prövas mot miljömässiga värderingar. Här ingår:

• Att uppfylla gällande lagar och andra krav på miljöområdet.
• Att sträva efter att ständigt bli bättre och att vår miljöpåverkan ständigt minskar.

 

 

Bizt bidrar till en långsiktig hållbar utveckling genom att utveckla lösningar med ständigt minskande miljöpåverkan. Alternativ med Green IT, virtualisering, outsourcing och molntjänster ska om möjligt rekommenderas i våra kundlösningar och är viktigt för företagets långsiktiga lönsamhet.

Bizt AB:s verksamhet skall ständigt prövas mot miljömässiga värderingar. Här ingår:

• Att uppfylla gällande lagar och andra krav på miljöområdet.
• Att sträva efter att ständigt bli bättre och att vår miljöpåverkan ständigt minskar.