Kvalitet

Kvalitetspolicy för Bizt – New Business Technology.

Varför behöver vi en kvalitetspolicy?
Denna kvalitetspolicy vill förklara vad “Bizt – New Business Technology” innebär och hur detta skall förverkligas.

Vad skall vi uppnå?
“New Business Technology” betyder för oss att vi skall tillfredsställa våra kunders krav, behov och förväntningar på oss som leverantör i frontlinjen av teknologidriven affärsutveckling, kopplat till bästa tänkbara tekniska support. Kvaliteten skall vara sådan att den utgör en väsentlig köpanledning för våra kunder och att vårt mål är att vara kundernas bästa val genom att vi erbjuder högsta kundnytta vid varje tillfälle.

 

 

Hur skall vi uppnå detta?
Följande principer skall alltid gälla för vår verksamhet:

• Fortlöpande dialog, i nära samarbete med tillverkare och användare av teknologi, för att möta kundens och marknadens behov.
• Val av partner med hänsyn till deras förmåga att uppfylla våra höga kvalitetskrav.
• Fortlöpande utveckling av våra utvecklingsprocesser för att uppnå önskad kvalitetsnivå.
• Kvalitet är en naturlig och väsentlig del av varje medarbetares dagliga verksamhet. Kompetens, engagemang och ansvarskänsla är utmärkande för vårt arbete. Detta bibehålls genom fortlöpande utbildning.
• En dokumenterad organisation och ansvarsfördelning avseende verksamhet som har kvalitetspåverkan.
• Uppföljning av effektiviteten i kvalitetsarbetet genom att mäta, analysera och återföra information.
• Ständiga förbättringar genom målstyrning och uppföljning, med kunden i fokus.

Mårten Peterson och Ola Danielsson
Bizt grundare